„Notes". Autorskie rysunki i kolaże.

Wystawa. Znajomi Znajomych,

ul. Wilcza 58a w Warszawie. Listopad 2012.

kolaże 2012